สาขาแม่โจ้-แยกรวมโชค

207 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
(แม่โจ้ สีแยกรวมโชค)

โทร. 053-262555

สาขาแม่เหียะ-หางดง

456 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
(แม่เหียะ ก่อนถึงแมคโครหางดง)

โทร. 053-447888