สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข บัตร SangChai VIP Card

1. กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งเพื่อรับสิทธิพิเศษ

2. เป็นส่วนลดค่าอะไหล่มิตซูบิชิแท้ 10% (บัตรเครดิตลด 7%)

3. เป็นส่วนลดเงินสด สินค้า Ralliart 5%

4. ชำระเงินสดค่าต่อเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 แถมฟรี พ.ร.บ. มูลค่า 645 บาท (บัตรเครดิตเพิ่ม 3%)

5. นำรถเข้ารับบริการในศูนย์บริการตรงกับเดือนที่ซื้อรถรับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 1 คะแนน (มูลค่า 500 บาท)

6. ไม่สามารถใช้บัตรนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

8. รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นใน จ.เชียงใหม่ ที่ทางแสงชัยฯ ได้ลงนามร่วมกันไว้ ในโครงการ Sangchai Family Network เช่น ส่วนลดในการใช้บริการ ฯลฯ


สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่